Chính sách vận chuyển và giao nhận South

  • Vận Chuyển

– Khu vực Nội thành TPHCM: Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM và Bình Dương.

– Khu vực Ngoại thành : Sẽ được tính phí theo đơn vị vận chuyển thứ 3 hoặc theo phí của South. Quý khách hàng sẽ được thông báo chi tiết giá cả vận chuyển trước khi thanh toán và giao nhận.

  • Giao Nhận

Khi nhận hàng hóa, khách hàng cần kiểm tra: số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi lý nhận. Trường hợp số lượng, chất lượng hàng hóa và chứng từ không đúng như thỏa thuận, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và ghi rõ những thiếu sót cần bổ sung. Khách hàng đã nhận hàng nhưng không kí xác nhận xem như đã đồng ý sản phẩm chất lượng và đầy đủ. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.