Chính sách thanh toán

  1. Thanh toán trực tiếp:

 – Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng địa chỉ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.

 – Khách hàng có thể thanh toán cho người giao hàng nếu địa điểm giao hàng và nhận hàng là một.

  2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng:

 – Khách hàng ngoại thành, tỉnh. Chúng tôi sẽ thu tiền trước 100% (Giá trị đơn hàng + Chi phí vận chuyển)

 – Khi nhận được thông tinh thanh toán chúng tôi sẽ tiến hành gửi thông báo tới quý khách và tiến hành kiểm tra hàng hóa, đóng gói cẩn thận sản phẩm và vận chuyển tới khách hàng đúng theo yêu cầu.